Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 11.25.2020, 8:08 AM

Ізяславський НВК№7

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Батькам

Наша творчість. ...фотоколаж

 

Роль роботи ГПД у розвитку молодших школярів.

В останні роки в освітніх установах групи продовженого дня є однією з
провідних форм організації життєдіяльності дітей, їх інтелектуального й
морального розвитку. Так як більшість батьків значну частину часу зайняті
на роботі, вибір ними для своїх дітей заняття в групі продовженого дня
очевидний. Отже, перед групами продовженого дня стоять завдання
виховання особистості дитини, забезпечення безпеки її життя і здоров'я.

Головною метою школи, як соціального інституту в сучасних умовах є
різнобічний розвиток дітей, їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей,
загальнонавчальних умінь, навичок самоосвіти, здатних до самореалізації
особистості.
Молодший шкільний вік вважається найбільш сприятливим і значущим
періодом для виявлення і розвитку творчого потенціалу особистості. У цьомувіці закладаються основи творчої та освітньої траєкторії, психологічна базапродуктивної діяльності, формується комплекс моральних цінностей,якостей, здібностей, потреб особистості.
Все це визначає успішністьподальшого навчання, виховання та соціалізації особистості.
На розвиток молодших школярів впливають багато факторів життя.
Соціальна середовище, в якому вони обертаються – це сім'я, друзі, знайомі
і не знайомі люди, з якими їм доводиться зіштовхуватися. Загальноосвітня
школа, де вони отримують знання, а деколи проводять в ній більшу частину
дня діти, як відвідують групу подовженого дня. Школи додаткової освіти, девони задовольняють свої потреби в самовираженні. Все це відкладає відбитокна розвиток дитини як особистості. Кожен з нас повинен вкласти в нашихдітей свою частину знань, умінь і навичок, щоб допомогти школярам
правильно розвиватися.
Вкласти в них міцну основу для їх подальшого та успішного
просування по життю. Від того, як організовано життя і діяльність дитини у
групі продовженого дня, наскільки правильно зроблений відбір змісту, видівдіяльності, її форм та їх поєднання в єдиній системі виховного впливу
залежить успіх виховної роботи в цілому.
Вихователь групи продовженого дня повинен намагатися вирішувати
завдання розвитку різноманітними способами, використовуючи наступні
види діяльності: ігри, конкурси, свята, вікторини, виховні заходи, клубний
годинник тощо.
Вихователь ГПД в міру своїх сил і здібностей робить життя дітей
цікавим, змістовним, правильно організованим повсякденно, наповненим
кожний день корисними думками і справами, маленькими перемогами і
радощами.
У нормативних документах сказано про те, що в групі продовженого
дня головною є виховна робота, однак без розвиваючих методів та прийомів
не можливо виховати цілісну особистість. Тому робота з дітьми в ГПД слід
проводити на паралелі виховання і розвитку.
Завдання вихователя групи продовженого дня полягає в тому, щоб не
тільки зайняти дитину грою, заповнити вільний час, але і організувати такі
заходи, які були б цікаві й корисні школяреві відповідного віку, сприяли йогоінтелектуальному і фізичному розвитку, збагачували його емоційно.

Забезпечуючи цілеспрямованість, комплексність і безперервність
виховного впливу на дітей, вихователь ГПД повинен створювати обстановку,сприятливу для розвитку кожної дитини і всього колективу.

Особливе місце в режимі дня посідає самопідготовка, яка повинна
проводитися в один і той же час. Під час самопідготовки вихователь
підтримує необхідний для самостійної роботи порядок і забезпечує успішне
виконання завдань всіма учнями, прагнучи закріпити ті знання, які діти
набули на уроках. Вихователь повинен спонукати дитину до самостійного
розмірковування, всіляко стимулювати його вольові зусилля, розвивати
розумові здібності.

Вихователем ГПД повинні бути передбачені розвиваючі заняття перед
самопідготовкою, щоб підготувати дітей до самостійної навчальної роботи,
що вимагає від них активної розумової діяльності (матеріали на розвиток
мовлення, збагачення словникового запасу, тренування уваги, пам'яті,
закладання основ творчості). У цьому допомагають наукові та методичні
книги.
Короткочасність таких занять, своєрідних розумових гімнастик,
вимагає чіткості і динамічності їх проведення і обов'язково в ігровій формі.
Найбільш прийнятна тривалість таких занять – 10-15 хвилин. Відпочилі, без
ознак втоми і збудженості, діти легко включаються в розумову діяльність привиконанні домашніх завдань.

У вільний час всі діти тягнуться до ігрової діяльності, так як гра для
деяких з них є сенсом життя. У рухливих іграх діти розвивають в першу
чергу свої фізичні здібності; через сюжетно-рольові ігри вони успішно
освоюють елементи людської діяльності, а з допомогою дидактичних ігор
краще засвоюють і поглиблюють знання навчальної програми. У час,
відведений для ігор, діти групуються за інтересами, а завдання вихователя -
допомогти дітям визначитися з грою.
Важливу роль у розвитку дитини молодшого шкільного віку відіграє
потреба в русі. Рухливі ігри – не тільки форма активного відпочинку дітей, ай засіб залучення дитини до здорового способу життя. Рухливі, емоційні ігрита ігри-змагання, естафети розвивають у них кмітливість, швидкість реакції,зменшують скутість і емоційну загальмованість.

Кожна гра виконує певні функції. Гра містить великі виховні
можливості, так як вона завжди бажана.
Ігри створюють великі можливості
для розвитку організаторських умінь і навичок хлопців. Будь-яка гра робить
життя дитини багатшими, розширює досвід далеко за межами того, що
можна пережити в повсякденності. Ігри допомагають дитині освоювати
багато корисних функцій, розвивати здібності і важливі у житті якості. Але
головне, чого він навчається в грі – це бути людиною. В ігровій діяльності
діти отримують навички групової роботи, тобто відбувається розвиток
комунікативних здібностей і створюється радісний робочий настрій, що теж
важливо в умовах тривалого перебування дітей у школі.

У розвитку дітей слід використовувати пізнавальні ігри: ігри-
конкурси, ігри-подорожі, «Поле чудес», «Хто хоче отримати приз» і інші;
інтелектуальні: невеликі логічні завдання для дітей.
До них відносяться
ребуси, кросворди.
На перший погляд, здається, що їх виконання не становить труднощів
для дитини. Насправді вони напружують весь свій розум, силу, щоби
розв'язати задачу, причому справляються далеко не всі. Тому особливо
важливо підходити до дітей дуже індивідуально, враховувати рівень розвиткудитини, слід урізноманітнити ігри за ступенем складності, щоби коженвихованець відчував свою значимість і міг проявити свій інтелект.
Необхідно давати значно часу для роздумів, не поспішати з відповіддю.
Сюжетно-рольові ігри молодших школярів мають свої особливості.
Так, наприклад, вони нетривалі за часом і в них бере участь невелика
кількість людина. Вихованці з задоволенням грають у ігри: «Школа»,
«Магазин», «Моя сім'я», «Лікарня» та інші.

Також загальному розвитку дітей сприяють спортивний годинник,
бесіди з ПРАВИЛ дорожнього руху та ОБЖ, уроки ввічливості, розвиваючі
ігри, трудова діяльність, які допомагають дитині жити в групі продовженогодня насиченим, повним життям.

В сучасних умовах надзвичайно важлива задача вихователя ГПД:
домогтися того, щоб наші діти виросли не тільки свідомими і здоровими
членами суспільства, але і обов'язково, ініціативними, думаючими, здатнимина творчий підхід до справи. Тому в даний час однією з головних цілейвиховної роботи стає формування дитячого інтелекту, а основою розвиткурозумових здібностей у молодшому шкільному віці є цілеспрямованийрозвиток пізнавальних психічних процесів: уваги, уяви, сприйняття, пам'яті,мислення.
І тут на допомогу вихователю приходять розвиваючі ігри, спрямованіна формування у дітей інтелектуально-творчих здібностей: спостережливості,гнучкості, вміння аналізувати, порівнювати, логічно мислити; уміньзнаходити залежності й закономірності; здатність до комбінування,просторового уявлення і уяви, здатності передбачати результати своїх дій;стійкого уваги, добре розвинутої пам'яті.
Ефективним засобом розвитку творчих здібностей молодших
школярів є – оригамі. Не перелічити всіх переваг оригамі в розвитку дитини.
Доступність паперу як матеріалу, простота його опрацювання приваблюють
дітей. Оригамі вчить дітей різним прийомам роботи з папером, таким, як
згинання, складання; розвиває здатність працювати руками, у них
удосконалюється дрібна моторика рук, відбувається розвиток окоміру;
стимулюється розвиток пам'яті, так як дитина, щоб зробити виріб, повинна
запам'ятати послідовність її виготовлення, прийоми і способи складання.
Складаючи фігурки з паперу, дитина концентрує всю свою увагу на цьому
процесі. Заняття цим видом мистецтва є психотерапією, яка дозволяє
відволіктися школяреві від повсякденних уроків і турбот, допомагає
тренувати пам'ять.
Шляхом складання паперу з типу оригамі можна отримати різні види
іграшок – тварин, птахів, риб. Паперові фігурки можна використовувати приоформленні класу, для прикраси новорічної ялинки і т. д.
Основними напрямками діяльності виховної роботи в ГПД школи є –
естетичний, патріотичний, екологічний, пізнавальний, спортивно-
оздоровчий. Через гру, читання та обговорення казок, оповідань разом з
дітьми розглядаються такі ціннісні категорії, як добро, совість, сором,
милосердя, великодушність. Діти люблять ці заняття. Така діяльність сприяєформуванню у молодших школярів бажання ставати кращими. Турботливеставлення до оточуючих – найцінніша моральна якість, що виховується удітей з раннього віку, тому в ГПД слід проводити бесіди про дружбу, а такожзаняття на теми «Культура спілкування і поведінки».
Протягом усього життя людині слід надавати вибір дій у певних
життєвих ситуаціях, допомагати формувати моральний досвід. Вихователю
групи продовженого дня необхідно вміло спрямовувати діяльність дітей,
активно заповнювати «вільний простір». Проходячи шляхи розвитку в
початковій школі, учні легше адаптуються, переходячи в середню ланку.

ГПД дає дітям багато: всебічний розвиток творчих здібностей,
набуття навичок самостійного навчання, гармонійно спланований дозвілля,
здоров'язберігаючий режим, формування соціально-значущих навичок,
спілкування з однолітками.

Робота сучасної ГПД ґрунтується на принципах демократії, гуманізму
і творчого розвитку особистості.


РЕЖИМ РОБОТИ

ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Організаційний момент – 12.00 – 12.40

Підготовка класної кімнати

Взаємообмін інформацією з класоводами

Корекція планів

Прийом дітей

Облік відвідування

Година здоровя – 12.40 – 14.00

Обід – 14.00 – 14.30

Організація групи до самопідготовки – 14.30 – 14.40

Самопідготовка – 14.40 – 15.20

Перерва – 10 хв

Самопідготовка – 15.30 – 16.10

Перерва – 10 хв

Година спілкування –16.20 – 16.50

Заняття за інтересами – 16.50 – 17.45

Підсумки – 17.45 – 18.00

Прибирання робочого місця

Інструктаж з ТБ

Спілкування з батьками

Відправлення дітей додому       

    

 

 

Розвивальні вправи, ігри, завдання, що використовуються вихователем ГПД

РОЗУМОВА РОЗМИНКА
1. Цікаві запитання

— «Буває — не буває» — довести, чого не буває (крокодили не літають,але можуть летіти в літаку).
— Чому вода мокра?
— Чому на руці 5 пальців?
— Чому два вуха, два ока, а ніс один?
— Як зробити, щоб уроки самі виконувалися?
— Що робити з 20-ма однаковими іграшками?
— Як використати море молока, киселю, каші?
— Як приготувати печиво різної форми, якщо відсутні формочки?
— Як донести пиріжки, якщо розірвався пакет?
— Куди поділася дірка від бублика?
— Як пролізти у вушко голки?
— Як швидко прибрати сніг біля школи?
— Через що ти ходиш до школи?
— Чим завершується літо і починається осінь?
— Коли небо є нижчим, ніж земля?
— Чи може коса косу перерізати?
— Що на небі одне, а у баби дві?
— Що рукою не схопиш?
— Шо поруч іде, а сліду не залишає?
— Чому бурульки падають із даху?
— У Червоної Шапочки 10 однакових шапочок.
Що з ними зробити?— Пішли в поход до лісу. Узяли консерви і хліб, а ніж і відкривачку забули.      Що робити?
— Необхідно розклеїти афіші цирку, а клею немає. Що робити?
— Знайко просить у Пончика рецепт пирога, а Пончик не вміє писати. Що зробити?
— Загубилися рукавички, а надворі мороз. Як бути?
— Чим зачесатися, якщо відсутній гребінець?
— Як змінитися колобку, щоб його не могли з’їсти?
— Як збудити Сплячу Красуню?
— Як розсмішити царівну Несміяну?
— У лісі є школа зайців. Що там вивчають?
— Що зробити для того, щоб швидко знайти песика, який загубився?
— Як переконати Бруднулю Пістрявенького, що потрібно митися?
— Придумати речення, у якому слова мороз, бублик, хвиля писалися б з великої літери. (Мороз може бути прізвищем, Бублик — прізвиськом собаки, Хвиля — назвою кафе, кінотеатру.)
— Троє коней пробігли в одній упряжці 3 км. Скільки кілометрів пробіг кожний кінь?
— Гуска, яка стоїть на одній нозі, важить 2 кг. Скільки важитиме гуска, якщо вона стане на обидві ноги?
— Оленка старша, ніж Мишко, а Мишко старший, ніж Сашко. Хто старший — Оленка чи Сашко?
— Батько робить до колодязя 7 кроків, а син — 9 кроків. У кого ширший крок?
— Мій брат народився на три роки раніше, ніж я. Хто старший?
— У яку банку вміщується більше води — у дволітрову чи трилітрову?
— Чи може яблуко (риба, зошит, пачка цукру) важити 1 кг?
— Бублик розрізали на три частини. Скільки розрізів зробили?
— Яким ключем не можна відімкнути замок?
— Що подарувати на день народження Бабі Язі, Крокодилу Гені, старій Шапокляк?
— Звідки береться вітер?
— Про яких тварин можна сказати, що вони вилазять зі шкіри?
— Чи росте дерево взимку?
— Де зимують раки?
— Що означає вислів «вовка ноги годують»?
— Чи однакові у кішки очі вдень і вночі?
— Які звірі літають?
— Павук — комаха чи ні?— Який звір спить узимку донизу головою?
— Чому рослини не можна поливати на сонці?
— Чи вміє плавати слон?
— Хто тричі народжується, перш ніж стати дорослим?
— Що станеться з бджолою після того, як вона вжалить?
— Яка ягода є найбільшою?
— Що таке біатлон?
— Замініть вислів «тримати язик за зубами» одним словом.
— Який птах на Землі найбільший?
— Яка пташка прилітає до нас узимку?
— Як зветься поле, на якому вирощують кавуни?
— Як називаються святкові кольорові вибухи у небі?
— Яку назву має дорогоцінність, що вирощують у мушлях?
— Як називається музикант, який грає на барабані?
— Назвіть ім’я автора казки «Червона Шапочка».
— Яку назву має сплющене коло?
— Як часто проводяться Олімпійські ігри?
— Як називаються книги, у яких написано про все?
— Скільки людей тягнуло ріпку?
— Яка «тварина» живе в комп’ютері?
— Як зветься «обличчя» телевізора?
— Який день року є найкоротшим? (20 грудня)
— Як називається малюнок у книжці?
— Двоє людей підійшли до берега, щоб переправитися. Човен може перевезти лише одну людину. Але переправились обоє. Як вони це зробили?
(Вони підійшли до різних берегів.)
— У сім’ї троє братів. У кожного одна сестра. Скільки дітей у сім’ї?
— Летіла зграя птахів: один птах попереду, а двоє позаду, один позаду і двоє попереду, один між двома і троє в ряд. Скільки птахів? (3)
— На яких полях не росте трава?
— Не їсть, не п’є, а говорить і співає.
— У перший кошик поклали половину груш, а в другий — 5. Скільки груш було всього?
— Біла морква взимку росте. Що це?
— З яким відром ідуть по воду?
— Чи можна з кози зробити козака?
— Що знаходиться між підлогою і стелею?
— Водій автобуса має двох сестер, але вони не мають брата. Як це може бути?

— Який чайник швидше закипить — із сирою водою чи з кип’яченою?
— У кишені 15 копійок, але одна з монет не п’ятак. Які це монети?
— Як написати словосполучення «суха трава» чотирма літерами?
— Дитина сидить на дорозі й плаче: «У мене є батько і мати, але я їм не син». Чи може таке бути?
— У бабусі онучка Марійка, кіт Пушок, собака Дружок. Скільки онуків у бабусі?
— На дереві сидять два птаха, два горобця, а решта — ворони. Скільки ворон?
— З якого посуду не можна поїсти?
— На яке запитання не можна відповісти «так»? (Ти спиш?)
— Який годинник показує правильно час тільки двічі на день?
— Що можна побачити із заплющеними очима?
— Яких камінців немає в жодному морі? (Сухих)
— З’явилася фірма «Няв-гав-іго-го». Хто є власниками фірми?
— Скільки кінців у палки у двох палок? у половини палки?
— Якою дорогою півроку плавають, півроку їздять?
— У вазі три яблука, дві груші, чотири апельсини, один лимон. Скільки яблук у вазі?
— Мішок борошна коштує 100 гривень. Скільки коштує тригривнева булочка?
— Опівночі йшов дощ. Чи може через два дні цій самій порі бути сонячна погода?


2. Гра «Обери правильну відповідь»
— Курочка Ряба знесла золоте яєчко, писанку чи кіндер-сюрприз?
— Який хлібобулочний виріб утік від баби і діда: бублик, колобок чи батон?
— Що купила на базарі Муха-цокотуха: мед, самовар чи комара?
— Як звали собачку у казці «Ріпка»: Сердючка, Жучка чи Рекс?
— Що виростає у берези навесні: сережки, намисто чи браслети?
— Як звали миролюбного кота з мультфільму: Базиліо, Леопольд, Матроскін?
— Хто в казці «Буратіно» торгував п’явками: Дуремар, папа Карло чи Карабас Барабас?
— Яка казкова героїня мала блакитне волосся: попелюшка, Дюймовочка чи Мальвіна?
— Яке було прізвисько у героїнь казки «Івасик- Телесик»: Драконівни, Зміївни, Ящірківни?
— Як звали одного з друзів Вінні-Пуха: Гри- венька, П’ятачок, Грошик?— Якого кольору була шляпа у Незнайка: строката, блакитна чи сіробуромалинова?
— Як називалося місто, у якому жив Незнайко: Квіткове, Кактусове, Пальмове?
— Як називалася річка, біля якої жив Незнайко: Перцева, огіркова, Томатна?
— Чим пригощала Лисичка Журавля з казки: манною кашею, піцею, шашликом?
— З чого фея зробила карету для Попелюшки: гарбуза, помідора, ананасу?
— З якого предмета Мальвіна провела урок для Буратіно: арифметики, англійської мови, фізкультури?
— На які пояси поділяється планета Земля: теплові, вовняні, шкіряні?
— Як називається кухар на кораблі: менеджер із харчування, кок, ложкар?
— Який океан найбільший: Тихий, океан сліз, Океан Ельзи?
— Як називається український національний танок: канкан, гопак, ча-ча-ча?
— Кого отримав у спадок молодший син мельника з казки «Кіт у чоботях»: пацюка, верблюда, кота?
— Який чарівний предмет був у Аладіна: ліхтарик, лампа, світлофор?
— Як звали хлопчика з Простоквашино: дядько Федір, Том Соєр, Нільс?
— Хто жив у хатинці на курячих ніжках: курочка Ряба, Півник Золотий гребінець, Баба Яга?
— На якій пташці Дюймовочка відлетіла у теплі краї: на папузі, на ластівці, на ґаві?
— Як зветься той, хто вирощує хліб: хлібороб, булочник, бубличник?
— Що подарували листоноші Пєчкіну з Про- стоквашино: мерседес, велосипед, самоскид?
— Як звали кошеня з мультфільму: Хрю, Гав, Іго-го?
— На чому барон Мюнхгаузен літав на Луну: на ракеті, на ядрі, на мітлі?
— На якому полі Буратіно хотів виростити грошове дерево: волошковому полі, полі чудес, футбольному полі?
— Як називалася яхта капітана Врунгеля: «Біда», «Злидня», «Неприємність»?
— Як називається людина, яка керує оркестром: диригент, агент, палочник?
— Що проковтнув Крокодил із казки «Мийдо- дір»: мочалку, калошу, Тотошу?
— Що виловив рибак у синьому морі: золотий ключик, золоту рибку, золотого оленя?
— Кого Вінні-Пух хотів переконати, що він хмарка: бджіл, мисливців, синоптиків?


3. Гра «Що трапиться якщо?»
— зникнуть усі дерева?
— не буде зими?
— зникнуть усі звірі?
— не стане ночі?
— не буде автомобілів?
— зникнуть солодощі?
— будуть тільки солодощі?
— речі почнуть говорити?
— дорослі й діти поміняються місцями?
— і дорослі, і діти тільки гратимуть у комп’ютерні ігри?
— чарівник виконає по одному бажанню всіх людей?
— слони зменшаться до розміру кішки?
— зникнуть мобільні телефони?
— люди розучилися лічити?
— усі люди стануть товстими або дуже високими?
— усе стане вдесятеро важчим (легшим)?
— можна замовляти сни?
— у людини буде чотири руки?
— Земля почне обертатися навколо своєї осі не за добу, а за годину? тиждень? рік?
— пори року триватимуть не три місяці, а рік?
— якщо люди з’являтимуться на світ уже дорослими?
— з життя людей зникне спорт?
— вода в морі стане не солона, а солодка?
— зникнуть пташки?
— увесь час триватиме свято?

 

ВПРАВИ ТА ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НЕСТАНДАРТНОГО МИСЛЕННЯ


►► Вправи
1. Завдання: розповісти про своє ставлення до події або явища, а потім поглянути на це очима інших людей або тварин. Наприклад: іде перший сніг. Як ти ставишся до цього? Тепер уяви, що ти водій великої вантажівки, льотчик, який вирушає в політ, зайчик у лісі, ведмідь тощо. Або всі учні захопились іграми у космічних прибульців. Якої думки про це батьки, учителі, старшокласники, твій домашній собака (кішка)?
2. Переповісти відому казку або коротке оповідання від імені її персонажів. Як би розповіла свою казку Червона Шапочка, її мати, бабуся, вовк,
лісоруби?
3. Змінити місцями в казках чи розповідях негативних і позитивних персонажів.
4. Хто як бачить предмет (наприклад: як бачить ложку ліліпут, велетень, собака, мишка, тарілка)?
5. Скласти розповідь за заданим початком, кінцівкою.
6. Скласти біографію різних казкових героїв: крокодила Гени, Баби Яги, Чахлика Невмирущого, Бармалея, лікаря Айболить, старої Шапокляк тощо.
7. Скласти розповідь про майбутнє своїх товаришів, казкових героїв.
8. Розказати казку, починаючи з кінця.
9. За яких умов гілка дерева, яблуко, лялька, барабан можуть бути корисними? А за яких вони можуть шкодити?
10. Описати предмет очима людини, яка його ніколи не бачила і не знає, що це і навіщо (наприклад, годинник очима австралійського аборигена,
сніговика, жителя пустелі).
11. «Казковий салат». Обрати навмання 5-6 героїв різних казок. Скласти казку з цими героями. (Попелюшка, Мальвіна, крокодил Гена, Вінні- Пух,
Сірий вовк)
12. Гра «Так чи ні». Ведучий задумує якийсь предмет (персонаж, число). Гравці повинні відгадати, що це, ставлячи йому запитання. Відповідати
можна тільки «Так» чи «Ні». Наприкінці гри доречно прокоментувати, які запитання були найбільш вдалими і допомогли швидше відгадати предмет.
13. «Телепат». Необхідно уявити, що ви отримали дар телепатії, можете не тільки знати думки людей, але й передавати їм свої. Як ви скористаєтеся цимдаром?
14. «Рятівники». Згадати ситуації з казок, розповідей, коли позитивні герої потрапляти в критичні ситуації. Придумати не менше ніж
8 способів порятунку. Можна пропонувати фантастичні способи.
15. «Нове свято». Запропонувати учням придумати нові свята і правила, за якими їх святкують (наприклад, свято першого комара, свято носових хусточок, свято дощику тощо).
16. «Чорна скринька». За трьома підказками, які дають послідовно, відгадати, що в чорній скриньці.
17. «Придумай нову настільну гру» (удосконалити ту, що вже існує: доміно — печиво, шоколадні шахи (після гри можна з’їсти), гібрид шахів і доміно тощо).
18. Метод фокального об’єкта. Обрати будь-який предмет, який необхідно вдосконалити, наділити незвичайними можливостями (лялька, зошит, пенал,санки, тварина, м’яч, підручник, стіннівка тощо). Потім необхідно обрати кілька випадкових об’єктів (наприклад, електрична лампочка, повітряна кулька, телевізор). До них дібрати ознаки: електрична лампочка — світиться, тепла, прозора, перегоряє, вмикається в електромережу; повітряна кулька —літає, надувається, не тоне, відскакує; телевізор — транслює передачі, маєкерування. Сформульовані властивості слід перенести на обраний об’єкт.Наприклад, нехай цим об’єктом буде зошит. Зошит, що світиться в темряві;теплий, щоб можна було зігріти холодні руки, не тоне; має дистанційнекерування (сам вистрибує з ранця, посувається), його не загубиш; співучийзошит, якщо правильно пишеш, він співає, попереджає про помилки, даєпоради, а якщо його рвати, він кричить; надувний: може збільшитися абозменшитися.
19. Учням пропонують розглянути репродукції картин, листівки, малюнки і дати їм нові назви. Учитель оцінює, хто назвав композицію краще.
20. Фантастичні істоти. Запропонувати поєднати властивості або частинидвох-трьох об’єктів: риба + людина = русалка; кінь + людина = кентавр. А слон і муха? Собака і півень?
21. Придумати фантастичну рослину: дерево, на якому ростуть одразу кілька видів фруктів, готові вироби, цвітуть декілька різних видів квіток, на одномудереві ростуть об’єкти живої та неживої природи тощо.
22. Придумати фантастичні види транспорту, будівель, меблів, видів зв’язку.
23. Придумати загадку про заданий предмет: виделку, краватку, пляшку тощо.
24. Перетворити живу істоту на неживу і навпаки. Наприклад: яким неживимпредметом можна уявити зайця? їжака? крокодила? Якою живою істотоюможе бути тарілка? телевізор? кеди?
25. Уявити, що ожили персонажі казок і творів, які за сюжетом загинули. Придумати продовження казок (творів). Наприклад, Снігуронька не
розтанула, олов’яний солдатик не згорів, Русалонька залишилася живою; ожили персонажі картин, скульптур: запорожці, Альонушка, мисливці тощо.
26. Ви потрапили на невідомий острів, де живуть аборигени. Придумати, у що вони одягаються, що їдять, яке в них житло тощо.
27. Запропонувати учням визначити, з яким предметом меблів (посуду, транспорту) вони асоціюють членів своєї сім’ї. Наприклад: тато — диван, мати — стіл, молодший брат — стільчик.
28. Що б ти хотів отримати на наступний день народження? через рік? через десять років? через тридцять років?
29. Учора, завтра... Проживи минулий день заново. Що б ти хотів змінити в ньому? Як би ти хотів прожити наступний день?
30. Якою повинна бути школа, щоб усім хотілося в ній навчатися? Що із запропонованого можна здійснити насправді й зараз?
31. Як зробити інакше? Придумати інший спосіб якоїсь дії (наприклад: замість того, щоб щось зшити, можна склеїти, зв’язати, з’єднати скріпками; замість того, щоб писати, можна друкувати, вирізати літери, видряпувати, випалювати).
32. Придумати органи чуття, яких немає у людини: уміння бачити в темряві, літати, дихати під водою, орієнтуватися без компаса. Яким буде життя людини, яка має такі якості?
33. Уявити, що поки ви перебували в школі, для вас минуло 10 років, а для решти — день. Вам необхідно повертатися додому, а одяг замалий. Як вас зустрінуть удома? Що б ви робили ввечері? Куди б пішли вранці? Як навчати такого «дорослого»?
34. У казці про лікаря Айболитя є звір Тягништов- хай. У нього дві голови. Які у нього переваги та недоліки стосовно інших тварин?
35. Ви потрапили на планету роботів. Як там розповідають казку про Колобка? про Червону Шапочку? про козу і семеро козенят?
36. «Портфель». Розкидайко поклав у портфель різні речі: порожню бляшанку, один носок, ложку, цвях, рогатку. Він запевняє, що всі ці речі
йому в школі потрібні. На вашу думку, навіщо?
37. На березі річки у лісі стояв дерев’яний будиночок. Раптом він згорів. Звідки взявся вогонь?
38. «Який народ розповідав ці казки?». Учитель називає групу слів, що характеризують приналежність казки певному народові (наприклад: хата,
свитка, піч, наймит; король, мантія, принцеса, лицар, маркіз; раджа, джунглі,антилопа). Надалі учні можуть самі складати набори слів, характерних длярізних народів.

39. «Так чи не так». Необхідно визначити, чи є помилка реченні, довести свою думку.
-У сосновому лісі ми збирали моркву.                                                                                                                                                                                           
-На нашій яблуні виросло багатосмачних шишок.
- Спекотного літнього ранку біленький зайчик ласував кактусом.
- Усе літо бджоли збирали квітковий пилок і нектар.
- Сова вдень спить, а вночі шукає їжу.
- Кит — це найменша риба в світі.

40. Обери одну зі своїх улюблених казок. Уяви, що її герої ожили. Про що ти хотів би їх запитати?
41. Перенеси дію улюбленої казки в нашу сучасність. Як би вона
змінилася?
42. Створити казку з навчального матеріалу.

 

►► Ігри


1. Гра «Чому це трапилося?»
(Дати якнайбільше відповідей.)
— Мама розсердилася. Чому?
— На вулиці взимку немає снігу. Чому?
— Ти повернувся додому, а двері у квартиру відчинені.
— Друг не прийшов до школи.
— Дівчинка захворіла.
— За вікном сигналить автомобіль.
— Малюк плаче.
— Ти прокинувся у гарному настрої.
— Болить зуб.
— Телевізор працював цілу ніч.
— На вулиці грає музика.
— викликають до школи батьків.
— Не можеш знайти потрібну річ.
— Сашко вивчив урок, але не зміг його розповісти біля дошки. Чому?
— Не вивчив напам’ять заданого вірша.
— Мама не дозволила йти гуляти.
— Повернувся з прогулянки в розірваних штанях.
— Несподівано отримав подарунок.
— Дуже стомився.
— Не можеш заснути ввечері.
— Не виросла посаджена квітка.
— На тебе образився товариш.
— Місто прикр

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
uCoz