Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 08.13.2020, 5:27 AM

Ізяславський НВК№7

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут, ч.5-9

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база  комплексу  включає будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні засоби,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі комплексу.

5.2. Майно   комплексу  належить  йому  на  правах власності,  повного  господарського   відання   або   оперативного управління   відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення  про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно  до  чинного  законодавства користується земельною  ділянкою,переданою йому в постійне користування відповідно до чинного законодавства.

5.4. Вилучення основних фондів,  оборотних коштів  та  іншого майна   комплексу   проводиться   лише   у   випадках, передбачених чинним законодавством.  Збитки,  завдані комплексу  внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного законодавства.

5.5.Комплекс  має  право  виступати як в ролі  орендатора так і орендодавця майна. Здача в оренду  закладом закріплених за ним об’єктів власності , а також земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому чинним  законодавством

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська  діяльність  комплексу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису комплексу є:

кошти засновника;

кошти місцевого (державного) бюджету  у розмірі,передбаченому  нормативами фінансування дошкільних та середніх закладів  освіти в обсязі Державних  стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

кошти від господарської  діяльності, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

дотація органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.3. У  комплексі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується  з  урахуванням  матеріально-побутових  потреб учнів, вихованців за рахунок коштів засновників та бюджету в  розмірі  не  менше  трьох відсотків  витрат  на  його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку комплексу в установі банку і  витрачаються відповідно до кошторису,  що затверджується директором комплексу.

Облік і  використання  коштів  фонду загального обов'язкового навчання здійснюються комплексом згідно  з  наказом директора,  що  видається  на  підставі  рішення  ради комплексу,  відповідно    до    порядку,    передбаченого    чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду  загального обов'язкового  навчання  здійснюють  органи  виконавчої  влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4.Комплекс  має  право  на  придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації   або фізичної особи,  фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок   діловодства   і   бухгалтерського   обліку   в комплексі    визначається     законодавством     та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  центральних  органів виконавчої влади,  яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника комплексу бухгалтерський облік   може   здійснювати  самостійно  або  через  централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність комплексу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Комплекс за наявності     належної матеріально-технічної  та   соціально-культурної   бази,   власних надходжень   має   право   проводити   міжнародний  учнівський  та педагогічний  обмін   у   рамках   освітніх   програм,   проектів, встановлювати   відповідно   до   законодавства  прямі  зв'язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Комплекс має  право  відповідно  до   чинного законодавства  укладати  угоди  про  співробітництво з навчальними

закладами,  підприємствами,  організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

 VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКСУ

8.1. Державний  контроль  за  діяльністю  комплексу здійснюється з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів,  засновник –Ізяславська міська рада та відділ  освіти  Ізяславської  районної  державної  адміністрації.

8.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація,  що проводиться не  рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування)  комплексу з питань,  пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст,  види  і  періодичність  цих перевірок   визначаються   залежно  від  стану  навчально-виховної роботи,  але не частіше 1-2 разів на рік.  Перевірки з питань,  не пов'язаних   з  навчально-виховною  діяльністю,  проводяться  його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КОМПЛЕКСУ

9.1. Рішення  про  реорганізацію  або ліквідацію комплексу приймає засновник.

Реорганізація комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться  ліквідаційною  комісією,  призначеною засновником,  а у випадках ліквідації за  рішенням  господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії  до  неї  переходять повноваження щодо управління навчально-виховним комплексом.

9.2. Ліквідаційна комісія  оцінює  наявне  майно  комплексу,  виявляє  його  дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний   баланс і представляє його засновникам.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання

комплексу переходять до правонаступників  відповідно  до

чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
uCoz