Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 08.13.2020, 5:11 AM

Ізяславський НВК№7

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут НВК №7

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.Ізяславський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дитячий ясла-садок  №7» Ізяславської міської ради Хмельницької області (далі комплекс) створений рішенням  двадцять першої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання № 12 від 12 березня 2012  року, знаходиться у комунальній власності  Ізяславської  міської  ради Ізяславського району Хмельницької області.

1.2. Повне найменування комплексу:

Ізяславський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дитячий ясла-садок №7» Ізяславської міської ради Хмельницької області.

 Скорочене найменування комплексу: Ізяславський НВК №7.

1.3. Юридична адреса комплексу:

30300  Хмельницька  область  Ізяславський  район  м.Ізяслав

вул. Миколи Микитюка,106 Ї, телефон 2-65-34          

1.4.Навчально-виховний комплекс є юридичною особою,  має  самостійний  баланс,  рахунок  в  установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5. Засновником (власником) навчального закладу є Ізяславська  міська  рада Ізяславського району Хмельницької області.

1.6. Головною  метою  комплексу є забезпечення реалізації  права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення  безперервності педагогічного процесу у дошкільній та початковій ланках, створення умов  для  реалізації індивідуальних здібностей та нахилів  дітей.

 1.7. Головними завданнями навчального закладу є:  

забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, створення  умов  для  здобуття дошкільної та початкової загальної освіти на рівні державних стандартів, реалізація наступності між дошкільною і початковою ланками загальноосвітньої підготовки;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних

традицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних

цінностей українського народу та інших народів і націй;  

виховання  в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  і громадянина;

розвиток особистості  учня (вихованця),  його  здібностей  і  обдарувань, наукового  світогляду;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів, вихованців;

створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  про природу,  людину і суспільство;

формування  і розвиток інтелектуально розвиненої особистості, готовності до навчальної і трудової діяльності. 

1.8. Навчально-виховний комплекс в своїй   діяльності   керується Конституцією України ,  Законами  України  «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням  про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»,  затвердженим  постановою Кабінету    Міністрів України від 12 березня  2003  року N 306,  іншими нормативно-правовими актами, власним  статутом.

1.9. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України та власним статутом.

 1.10. Комплекс несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої,наукової діяльності, у тому числі зобов'язань з приватними особами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У комплексі визначена  українська мова навчання, за рішенням Ради може запроваджуватися  поглиблене вивчення окремих предметів.                                       

1.12. Навчально-виховний комплекс має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного    процесу   за   погодженням   із   власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому   порядку    розробляти    і    впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

використовувати різні  форми   морального   і   матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого  і  нерухомого  майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти   і   матеріальні   цінності   від   органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

користуватися пільгами, що передбачені державою;

визначати контигент учнів та вихованців;

забезпечувати практику студентів педагогічних спеціальностей за погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію на основі договорів підряду чи господарським способом.

1.13. В комплексі мережа класів та дошкільних груп встановлюється згідно чинного законодавства.

1.14. У комплексі створюється і функціонує:

•          методичне об’єднання вчителів початкових класів.

 Допускається формування інших методоб’єднань, творчих груп, психологічної та методичної служб тощо із затвердженням їх в установленому порядку.

1.15. Медичне  обслуговування    учнів,вихованців та відповідні  умови для його організації забезпечуються власником (засновником) і здійснюються  Ізяславською  центральною  районною лікарнею.

1.16. Взаємовідносини  комплексу з  юридичними  і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
uCoz