Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 08.13.2020, 6:06 AM

Ізяславський НВК№7

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Учасники навчально-виховного процесу

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в комплексі є:

     учні ;

     вихованці;

     педагогічні працівники;

     психологи, бібліотекарі;

     інженерно-технічні працівники та допоміжний  персонал ;   

     інші спеціалісти;

     батьки або особи, які їх замінюють;

     представники підприемств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів та асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним  законодавством  та  цим  статутом.

3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,  культурно-спортивною, корекційно-відновною  та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних    видах   науково-практичної   діяльності,   конференціях,олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь  у  добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і фізичного  насилля,  що  порушують  права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями,   вміннями,   практичними    навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного,  громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками  комплексу можуть бути  особи  з високими моральними якостями,  які мають відповідну педагогічну  освіту,  належний  рівень   професійної   підготовки, здійснюють  педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи,  фізичний та психічний стан здоров'я  яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення   на   посаду   та   звільнення   з   посади педагогічних  та  інших  працівників  й  інші  трудові   відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню  освіту» та  іншими  законодавчими  актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм,  методів,  засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів, вихованців; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в   установленому    порядку    науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою   отримання   відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів   громадського самоврядування комплексу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії,  у тому числі і за вислугу років, в  порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне,  житлово-побутове та  соціальне  забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних    працівників    від     виконання професійних  обов'язків  не  допускається,  за  винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні  обов'язкових  державних вимог;

сприяти розвитку інтересів,  нахилів та здібностей  дітей,  а також  збереженню  їх  здоров'я,  здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального-виховного комплексу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу  до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів (вихованців)  повагу  до  батьків,  жінки, старших  за  віком,  народних  традицій  та  звичаїв,  духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів  до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,  злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,   національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати гідність учнів, вихованців;

захищати учнів, вихованців від будь-яких форм  фізичного  або  психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, загальну  і  політичну  культуру;  виконувати статут комплексу, правила  внутрішнього   розпорядку,   умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази   і   розпорядження  керівника  навчального-виховного комплексу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У  комплексі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється,  як правило,  один раз на п'ять  років  відповідно  до  Типового  положення  про   атестацію педагогічних працівників  України , затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні  працівники,  які  систематично   порушують статут,  правила  внутрішнього розпорядку комплексу,  не виконують  посадових  обов'язків,  умови   колективного   договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і  бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до    органів    управління   освітою,   керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцненні  матеріально-технічної бази комплексу;

на захист   законних   інтересів   своїх   дітей   в  органах громадського самоврядування комплексу та  у  відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки    та    особи,   які   їх   замінюють,   несуть відповідальність за здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для  здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття доброти,   милосердя,  шанобливе  ставлення  до  Вітчизни,  сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

 3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і   бути    обраними    до    органів    громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами  і  гуртками, секціями;

сприяти покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту комплексу,  виконувати накази та розпорядження керівника комплексу, рішення  органів громадського  самоврядування,  захищати  учнів та вихованців  від  всіляких форм  фізичного та психічного насильства,  пропагувати  здоровий  спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
uCoz